Ostatnia aktualizacja 13 marca 2024 r.
Data wejścia w życie 13 marca 2024 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę Oliwiera Łoniewskiego | space4it.pl, Twórcza 69A, Mazowieckie 03-289, Polska, e-mail: iodo@space4it.pl, telefon: 795466061 w sprawie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://www. space4it.pl). (Serwis”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu do Usługi ani nie korzystaj z niej.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać po 180 dniach od opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp do Usługi lub korzystanie z niej po tym czasie będzie równoznaczne z akceptacją zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

 1. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY:
  • Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe o Tobie:
 2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE:
  • Informacje, które o Tobie gromadzimy, będziemy wykorzystywać w następujących celach:
   1. Wsparcie
   2. Informacje administracyjne
   3. Ochrona witryny
   4. Zarządzaj kontem użytkownika
   Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane dopiero po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie wyłącznie w celu(ach), na który(-e) wyrazisz zgodę, chyba że będziemy musieli postąpić inaczej przez prawo.
 3. PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH:
  • Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po tym, jak konta użytkowników pozostaną bezczynne, lub tak długo, jak będzie to potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. Może zaistnieć potrzeba przechowywania niektórych informacji przez dłuższe okresy, np. prowadzenia dokumentacji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadna nie umożliwia identyfikacji użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio) mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.
 4. TWOJE PRAWA:
  • W zależności od obowiązującego prawa możesz mieć prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, poproszenia nas o udostępnienie (przeniesienie) Twoich danych osobowych informacji innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, prawa wniesienia skargi do organu ustawowego oraz innych praw, jakie mogą mieć zastosowanie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres iodo@space4it.pl. Odpowiemy na Twoją prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.Pamiętaj, że jeśli nie pozwolisz nam gromadzić lub przetwarzać wymaganych danych osobowych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano Twoich informacji, lub z nich korzystać.
 5. BEZPIECZEŃSTWO:
  • Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie Twoich danych znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, w związku z czym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.
 6. INSPEKTOR DS. SKARG / OCHRONY DANYCH:
  • Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. skarg pod adresem Oliwier Łoniewski | space4it.pl, Twórcza 69A, e-mail: iodo@space4it.pl. Rozpatrzymy Twoje wątpliwości zgodnie z obowiązującym prawem.
   • Nazwa
   • E-mail
   • numer mobilny
   • Adres pracy